Idi i Vidi d.o.o.

Industrija

Turizam

Izazov

Istraživanje online tržišta i ključnih riječi kako bi web stranica konkurirala za glavne izraze vezane uz vjenčanja na otoku Braču

Strategija i Pristup

Istraživanje online tržišta i SEO za agenciju Idi i Vidi

U cilju predstavljanja turističkih aranžmana vezanih za ponudu vjenčanja na otoku Braču projekt je uključivao

Nakon definiranih ciljeva krenulo se sa online istraživanjem tržišta kako bi se uočile prilike za pozicioniranje naslovnice i objavljenih članaka vezanih uz vjenčanja na otoku Braču.

Istraživanje ključnih riječi kako bi krenuli sa kreiranjem članaka konkurentnih za izraze vezane uz vjenčanja na otoku Braču.

Kako bi usluge agencije predstavili lokalno otvoren je poslovni profil na Google web tražilici.

Iznimno korisna suradnja koja nam je omogućila da na efikasan način predstavimo naš brand i ponudu na internetu bez ulaganja u oglašavanje na internet tražilicama.
Lada Purić
vlasnica agencije

Obavljene usluge

Kako bi ostvarili postavljene ciljeve turistička agencija Idi i Vidi je koristila sljedeće usluge